ارسال پول

امروز با توسعه فناوری اطلاعات در حوزه مالی به‌دشواری گذشته نیست. ابزارهای جدیدی به وجود آمده‌اند که کار انتقال پول را بین کشورهای مختلف و برای افراد معمولی آسان کرده‌اند. Remittance یکی از این ابزارها و ویژه نیروی کار مهاجر است.

یکی از دغدغه‌های افرادی که برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند نحوه انتقال پول به وطنشان است. انتقال پول از کشوری به کشور دیگر که قبلا از راه‌های سخت و با کارمزد بالا مانند صرافی‌ها صورت می‌گرفت، امروز با توسعه فناوری اطلاعات در حوزه مالی به‌دشواری گذشته نیست. ابزارهای جدیدی به وجود آمده‌اند که کار انتقال پول را بین کشورهای مختلف و برای افراد معمولی آسان کرده‌اند. Remittance یکی از این ابزارها و ویژه نیروی کار مهاجر است.

اسمارت کام در نظر دارد بزودی این سرویس را جهت تسهیل انتقال پول به کشور های دیگر راه اندازی نماید.