شبکه تلفن سازمانی

اسمارت کام در جهت کاهش هزینه های تماس کارکنان، درنظر دارد سرویس شبکه تلفن سازمانی (MVPN) را راه اندازی نماید، تا با ایجاد شبکه ای مجازی از کاربران، برقراری ارتباط کاربران را در قالب تماس صوتی با استفاده از شماره‌های کوتاه، امکان پذیر می‌سازد.
یکی از دغدغه های سازمان ها، شرکت ها یا موسسات هزینه زیاد تماس کارمندان با تلفن همراه می باشد. بدین منظور اسمارت کام در جهت کاهش هزینه های تماس کارکنان، درنظر دارد سرویس شبکه تلفن سازمانی (MVPN) را راه اندازی نماید، تا با ایجاد شبکه ای مجازی از کاربران، برقراری ارتباط کاربران را در قالب تماس صوتی با استفاده از شماره‌های کوتاه، امکان پذیر می‌سازد. در این سرویس هزینه تمامی تماس‌ها با تخفیف محاسبه می گردد. از دیگر قابلیت‌های این سرویس امکان اعمال محدودیت و مدیریت بهتر تماس‌ها می باشد.