بانکداری شرکتی

شرکت اسمارت کام ضمن شناخت کامل از محیط کسب و کار، نیازهای مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و ضمن برآوردن با کیفیت نیازها از طریق ارایه راه‌حل‌ها، مشاوره‌های تخصصی خود را متناسب با تحولات کسب و کار برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها، در اختیار شرکای تجاری خود قرار می دهد.

بانکداری شرکتي يک استراتژی در سطح کسب و کار بانکی و يکی از ارکان های اصلی استراتژی کلان بانکداری جامع است. اين استراتژی بر نيازهای مشتريان شرکتی و خلق راه‌حل‌های بانکی و مالی متناسب و پاسخ‌گويی موثر و دقيق به آنها تمرکز می کند. بانکداری شرکتی، تمرکز در ارائه خدمات اعتباری متناسب با نيازهای مالي و بانکی يک شرکت می باشد.

شرکت اسمارت کام ضمن شناخت کامل از محیط کسب و کار، نیازهای مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و ضمن برآوردن با کیفیت نیازها از طریق ارایه راه‌حل‌ها، مشاوره‌های تخصصی خود را متناسب با تحولات کسب و کار برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها، در اختیار شرکای تجاری خود قرار می دهد.

بدین ترتیب اسمارت کام برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود ، از محدوده خدمات و محصولات بانکی خارج و به سوی ارایه خدمات مالی بر بستر سرویس های مخابراتی حرکت می کند . این دسته از مشتریان علاوه بر عملیات بسیار زیاد ، فعالیتهای بین المللی و نیازهای پیچیده ای داشته و نیازمند استفاده از خدمات و محصولات پیچیده و ابزارهای متنوع مالی، بانکی و مخابراتی و ... است.

خدمات قابل ارائه به مشتریان شرکتی

 • امکان ارائه سرویس های بانکی بر بستر مخابرات
 • اپلیکیشن بانکداری جامع
 • کارتابل
 • امکان شخصی سازی سرویس های مشتریان ویژه
 • امکان ارائه گزارشات مشخص بانکی براساس نیاز مشتری
 • امکان ارائه صورتحساب آنلاین بانکی
 • امکان مدیریت و رصد کلیه واریز ها و برداشت ها و چک های پاس شده برای مدیران
 • امکان ارائه کیف پول جهت پرداخت های کوچک و تخصیص تنخواه به کارمندان واحد های مختلف و ...
 • طراحی محصولات و خدمات خاص اعتباری براساس نیاز مشتریان
 • ارائه خدمات ارزی مانند رمیتنس و ...
 • امکان ارسال پول به خارج از کشور جهت فعالیت های بین المللی