همکاری با ما

همکاری با شرکت ها و استارت آپ ها در حوزه تله کام و راهکار های مالی، بانکی و گردشگری: برنامه ما کمک به استارتاپ هایی است که محصولات یا خدماتی را دارند که یک نیاز واقعی را از مردم در بازار ایران و جهان رفع کند.
فرصت های همکاری:
فراخوان همکاری با شرکت ها و استارت آپ ها در حوزه تله کام و راهکار های مالی، بانکی و گردشگری

هدف: جذب ایده در حوزه Fintech
برنامه ما کمک به استارتاپ هایی است که محصولات یا خدماتی را دارند که یک نیاز واقعی را از مردم در بازار ایران و جهان رفع کند.

بررسی روشهای همکاری با تیمهای Startup:
  • امکان استفاده از سرویس های اسمارت کام مانند امضای دیجیتال با open api ارائه شده اسمارت کام
  • امکان برون سپاری پروژه های مخابراتی یا مالی-بانکی
  • امکان سرمایه گذاری روی استارت آپ ها
  • امکان بررسی روشهای همکاری در حوزه های بازاریابی سرویس های قابل ارائه