در سال 1393 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور جهت افزایش رقابت در حوزه مخابراتی اقدام به واگذاری مجوز اپراتورهای مجازی نمود تا طی فراخوان اعلام شده این سازمان ، شرکت هایی که شرایط اخذ مجوز مربوطه را دارند، در این رقابت اعلام حضور نمایند.

شرکت همراه هوشمند آینده از شرکتهای  هلدینگ تکوست ( گروه توسن ) درآن زمان جزو اولین گروه از شرکت‌های متقاضی دریافت مجوزاپراتور مجازی بود، که توانست در اردیبهشت ماه 1395 موافقت اصولی اپراتور مجازی را از رگولاتوری دریافت نماید. شرکت همراه هوشمند آینده شرکت ایرانسل را به عنوان اپراتور میزبان خود انتخاب نمود تا از شبکه قدرتمند این اپراتور استفاده نماید. سپس این شرکت در شهریور 1396 موفق به دریافت پروانه اپراتور مجازی گردید که این پروانه برای مدت پنج سال اعتبار داشته و مجوز ارائه خدمات گوناگونی را در قالب یک اپراتور به این شرکت می‌دهد.

همراه هوشمند آینده با استفاده از تجارب گروه توسن می تواند به عنوان یک اپراتور تخصصی با ارائه خدمات متنوع مالی-بانکی شروع به کار نموده تا در تحقق نیازهای مشتریان فصل جدیدی را در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز نماید.